26 C XL Dopunjivi

Cijan kertridž napunjen odgovarajućom OCP bojom sa ugrađenim samoresetujućim (ARC) čipom. Ovi kertridži su predviđeni za jednostavno
ponovno dopunjavanje bez upotrebe bilo kavog alata, što znači da ih svaki korisnik može dopunjavati na mestu gde se nalazi štampač.
Ovaj proizvod se moze ugraditi u sledece štampače :
Expression Premium XP-600
Expression Premium XP-700
Expression Premium XP-605
Expression Premium XP-800
Expression Premium XP-510
Expression Premium XP-615
Expression Premium XP-610
950 RSD
R285REFILLABLE
Nov
Inkjet kertridži