110 ml sve boje

Reciklaža kolor
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
Stylus Pro 7400
Stylus Pro 7880
Stylus Pro 9880
Stylus Pro 9800
Stylus Pro 7800
Stylus Pro 9400
Stylus Pro 9450
Stylus Pro 7450
Reciklaža
Inkjet kertridži