CLI-42PC Recikliran

Recikliran foto cijan kertridž. Resetovan i napunjen sa 13ml odgovarajućeg OCP
mastila.
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
PIXMA PRO 100
PIXMA PRO 100S
1500 RSD
Recikliran
Inkjet kertridži