CLI-42Y Recikliran

Recikliran žuti
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
PIXMA PRO 100
PIXMA PRO 100S
1500 RSD
Recikliran
Inkjet kertridži