F192040 Recikliran

100% funkcionalna i isprobana glava.
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
Stylus PHOTO PX 700W
Stylus PHOTO PX 650
Stylus PHOTO PX 710W
Stylus PHOTO PX 660
Stylus PHOTO PX 720 WD
Stylus PHOTO PX 730 WD
Stylus PHOTO PX 800 WF
Stylus PHOTO PX 820 WFD
7450 RSD
Recikliran
Inkjet kertridži