ZAMENSKI, označava kertridž koji nije proizvod firme koja je označena na štampaču

Epson

17 C XL Dopunjivi

Epson

Nov cijan

850 RSD

17 M XL Dopunjivi

Epson

Nov magenta

850 RSD

18 C XL Dopunjivi

Epson

Nov cijan

850 RSD

18 C XL Zamenski

Epson

Nov cijan

500 RSD

18 M XL Dopunjivi

Epson

Nov magenta

850 RSD

18 M XL Zamenski

Epson

Nov magenta

500 RSD

18 Y XL Dopunjivi

Epson

Nov žuti

850 RSD

18 Y XL Zamenski

Epson

Nov žuti

500 RSD

24 C XL Dopunjivi

Epson

Nov cijan

950 RSD

24 LC XL Dopunjivi

Epson

Nov svetlo cijan

950 RSD

24 LM XL Dopunjivi

Epson

Nov svetlo magenta

950 RSD

24 M XL Dopunjivi

Epson

Nov magenta

950 RSD

24 Y XL Dopunjivi

Epson

Nov žuti

950 RSD

26 C XL Dopunjivi

Epson

Nov cijan

950 RSD

26 M XL Dopunjivi

Epson

Nov magenta

950 RSD

26 PBk XL Dopunjivi

Epson

Nov foto crni

950 RSD

26 Y XL Dopunjivi

Epson

Nov žuti

950 RSD

27 Bk XL Zamenski

Epson

Nov crni

900 RSD
Strana 5 od 5