ZAMENSKI, označava kertridž koji nije proizvod firme koja je označena na štampaču

Zamenski