U procesu reciklaže laserskih toner kaseta, ispražnjenu kasetu otvaramo i rastavljamo, usisavamo ostatke tonera, menjamo istrošene komponente, punimo odgovarajućim tonerom i testiramo. Remontovana kaseta ima isti broj otiska kao i originalna

To znači da se kaseta podvrgne sledećoj proceduri:

  • vizuelno se pregleda - da bi se uočila eventualna fizička oštećenja zbog kojih ne bi mogla da bude     funkcionalna
  • otvori u namenskoj mašini
  • usisa se odpadni i zaostali toner specijalnim TONER USISIVAČEM
  • očisti vazduhom pod pritiskom
  • zamene se funkcionalni delovi (bubnjevi, kojih obično ima tri i to OPC, PCR i MAGNETNI), brisači (najčešće ih ima dva i to WIPER - brisač OPC-a i DOCTOR - brisač magnetnog valjka) i naravno čip.
  • kaseta se puni odgovarajućim prahom i sklapa
  • proba se u odgovarajućem štampaču
  • u namenskom programu se upisuju podaci o tipu kasete, ugrađenim komponentama i radniku koji je punio. Softver za svaku kasetu generiše broj koji se lepi na kasetu kako bi se, u retkim slučajevima
  • reklamacija tačno znalo ko je i šta radio
  • kaseta se pakuje u svetlonepropusnu PVC kesu , zatim u kartonsku kutiju koja se obeležava nalepnicom.