CLI-42M Recikliran

Recikliran magenta kertridž. Resetovan i napunjen sa 13ml odgovarajućeg OCP
mastila.
Kontaktirajte nas za više informacija o reciklaži.
Moguće je reciklirati kertridže iz sledećih štampača :
PIXMA PRO 100
PIXMA PRO 100S
Recikliran
Inkjet kertridži